۱۳۸۶ خرداد ۴, جمعه

اولین


می روم خوش به سبکبالی باد

همه ذرات وجودم آزاد

همه ذرات وجودم فریاد

هیچ نظری موجود نیست: