۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۱, جمعه

موریانه

سیب زمینی رو دیدید ؟
من مهساشونم !

فارغ از هر حس و تعصبی

موریانه وار زندگی میکنم . فقط دارم آذوغه جمع میکنم برای روز مبادا

بدون هیچ احساس لذتی . بدون هیچ رنگی توی زندگیم

همه چیز شبیه فیلم های صامت سیاه و سفید

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

آگهی استخدام

با یک حالت مازوخیست واری هر شب خودم را شکنجه میکنم

هر شب انواع آگهی های استخدام را چک میکنم

و هر بار به روح خودم لعنت میفرستم