۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

هستم
هنوز هم نفس میکشم
اما خیلی خسته ام
خیلی ذهنم درگیر و مشغوله
بارها و بارها خواستم بنویسم و نشده
یعنی نمیشه
خستگی و پریشونی نمیزاره که بتونم چیزی بنویسم