۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

هم اغوشی

هیچگاه پس از هم آغوشی
میزان عشق مردت را ارزیابی نکن
چرا که
هیچ مردی
در رختخواب، بد اخلاق نیست

۱۳۹۰ اردیبهشت ۳, شنبه

وقتی مامان سر درد و دلش باز میشه
من حوصله ی گوش کردن ندارم
وقتی من حس حرف زدن بهم دست میده
مامان گوش ِ شنوا نیست
اینطوریه که همیشه سکوت بینمون حکمفرماست

۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه