۱۳۹۲ تیر ۱۹, چهارشنبه

اینکه حتی ربنّا من ِ بی دین ُ یاد ِ توی بی دین میندازه 
خیلی غم انگیره !

هیچ نظری موجود نیست: