۱۳۹۰ خرداد ۲۴, سه‌شنبه

در سرزمین من هیچ کوچه ای به نام هیچ زنی نیست
و هیچ خیابانی …
......بن بست ها اما
فقط زنها را می شناسد انگار...

در سرزمین من
سهم زنها از رودخانه ها
تنها پل هایی است
که پشت سر آدم ها خراب شده اند...

این جا
نام هیچ بیمارستانی
مریم نیست
تخت های زایشگاه ها اما
پر از مریم های درد کشیده ای است
که هیچ یک، مسیح را

آبستن نیستند
بیچاره مادرم

پیشاپیش روز مرد مبارک

هیچ نظری موجود نیست: