۱۳۸۸ خرداد ۳۱, یکشنبه

دردهایت را با من شریک شو ...


چه کسی پاسخگوی درد های تو خواهد بود ؟؟؟