۱۳۸۷ خرداد ۲۶, یکشنبه

ذوق مرگ

امروز حسابی ذوق مرگ شدم آخه مدتی نمیتونستم بیام تو وبلاگم
هر کاری میکردم صفحه ی اول بلاگر باز نمیشد ، منم هی قصه میخوردم
تصمیم گرفته بودم که دیگه خونه مو عوض کنم و برم یه جای دیگه
ولی امروز در کمال تعجب وقتی ادرس رو با ناامیدی زدم دیدم که باز شد
خلاصه که بسی خوشحال شدیم
به زودی با مطالب این مدت بر میگردم