۱۳۸۶ اسفند ۳, جمعه

دل تنگ


باز همون درد قديمی و هميشگی

دلتنگی

فقط اين بار ميدونم دلم واسه کی تنگه

روزهای انتظار داره به پايان ميرسه

داريم به جاهای خوبش ميرسيم

خدايا خودت کمک کن